صفحه اصلی / ثبت آگهی

ثبت آگهی

آگهی رایگان
پایین صفحه اصلی
در صفحه اصلی فاقد تصویر
۱ تصویر در صفحه داخلی
۱ ماه
اشتراک در اینستاگرام و تلگرام اختیاری
آگهی دو ماهه
در صفحه اصلی
۲ تصویر
۲ ماه
اشتراک در اینستاگرام و تلگرام ۲ بار
۲۰۰۰۰ تومان
آگهی ویژه یکساله
بنر متحرک گیف در بالای صفحه اصلی و داخلی
۴تصویر
یک سال
اشتراک در اینستاگرام و تلگرام ماهی یک مرتبه
۱۱۵۰۰۰ تومان