صفحه اصلی / ثبت آگهی

ثبت آگهی

آگهی رایگان
در پایین صفحه اصلی
۱ تصویر کوچک در صفحه اصلی
۱ تصویر در صفحه آگهی
اشتراک در اینستاگرام و تلگرام اختیاری
رایگان
آگهی ویژه
در بالای صفحه اصلی
۱ تصویر بزرگ در بالای صفحه اصلی
۲ تصویر در صفحه آگهی
۲ ماه ماهی یکمرتبه در اینستاگرام و تلگرام
۱۵۰۰۰ تومان
آگهی ویژه یکساله
بنر متحرک در بالای صفحه اصلی و آگهی
۴ تصویر در صفحه آگهی
یک سال
اشتراک در اینستاگرام و تلگرام ماهی یک مرتبه
۹۸۰۰۰ تومان