صفحه اصلی / آگهی رایگان / آسفالت قیرگونی ایزوگام تراشه آسفالت

آسفالت قیرگونی ایزوگام تراشه آسفالت

حتما اعلام کنید از طریق سایت کرج آگهی آشنا شده‌اید.

ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ استاندارد آلومینیومی نوع BPP هر متر مربع با نصب ۲۰٫۵۰۰ تومان

ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ استاندارد ساده نوع BPP هر متر مربع با نصب ۱۹٫۵۰۰ تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

ایزوگام غرب گستر دلیجان استاندارد ساده درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۸٫۰۰۰ تومان

ایزوگام شرق ۶۷۳۶ استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب ۲۲٫۵۰۰ تومان

ایزوگام شرق ۶۷۳۶ استاندارد پودری هر متر مربع با نصب ۲۱٫۰۰۰ تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد آلومینیومی BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب ۲۲٫۵۰۰ تومان

ایزوگام پشم شیشه ایران استاندارد ساده BPP ، LA4 هر متر مربع با نصب ۲۱٫۰۰۰ تومان

ایزوگام عایق شرق استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

ایزوگام عایق مرجان پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد آلومینیومی هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

ایزوگام سپهر گستر دلیجان استاندارد پودری هر متر مربع با نصب ۱۸٫۰۰۰ تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد آلومینیومی درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

ایزوگام پشم شیشه دلیجان استاندارد پودری درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۸٫۰۰۰ تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد آلومینیومی نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب ۲۱٫۰۰۰ تومان

ایزوگام اصل تهران استاندارد پودری نوع BPP درجه یک هر متر مربع با نصب ۲۰٫۰۰۰ تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد آلومینیومی نوع BOF درجه یک هر متر مربع با نصب ۲۰٫۰۰۰ تومان

ایزوگام حفاظ بام دلیجان استاندارد پودری نوع BOF درجه یک هر متر مربع با نصب ۱۹٫۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت و قیر گونی :

قیمت هر متر مربع آسفالت به ازای هر سانتی متر ۸٫۰۰۰ تومان

قیمت آسفالت به ازای هر تن پخش و قیر پاشی متراژهای بزرگ هر تن ۴۵۰٫۰۰۰ تومان

قیمت قیر گونی ۲ لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا ۵۵٫۰۰۰ تومان

قیمت قیر گونی ۱ لایه قیر و یک لایه گونی با اجرا ۴۵٫۰۰۰ تومان

آگهی‌دهنده: پیمانکار آراز
فردیس