صفحه اصلی / آگهی رایگان / کمپوست ترنر آریا پرتو: طراحی، ساخت، دستگاه کمپوست ترنر خودرو و پشت تراکتوری

کمپوست ترنر آریا پرتو: طراحی، ساخت، دستگاه کمپوست ترنر خودرو و پشت تراکتوری

4 خرداد 1401

کمپوست ترنر خودرو آریا پرتو:
طراحي، ساخت، دستگاه کمپوست ترنر خودرو

دستگاه ترنر کمپوست، جهت هوادهی و همزدن مواد اولیه کود کمپوست، که به صورت پشته روی زمین قرار گرفته شده است استفاده می گردد.

از مهمترین مراحل تهیه کود کمپوست هوادهی و هم زدن این مواد است ،هوادهی مناسب توده کود، باعث افزایش عملکرد باکتری های هوازی شده و همزدن یکنواخت توده باعث  یکنواختی  کیفیت کود کمپوست در قسمتهای مختلف می شود. به همین دلیل  استفاده از دستگاههای همزن مناسب کمک بسیار شایانی در افزایش  کیفیت و سرعت تولید کود کمپوست و نیز یکنواختی کیفیت محصول تولیدی خواهد داشت.

جهت تولید کود کمپوست، پس از مرحله خرد کردن ، مواد به نسبتهای از پیش تعیین شده مانند یک پشته (Windrow) روی هم انباشته شده و با دستگاه ترنر  به طور منظم و در مدت زمانهای مشخص هوادهی و هم زده می شود. در این مرحله بر اساس نیاز، افزودنی های لازم نیز جهت غنی سازی مواد به توده کمپوست اضافه می شود.
کمپوست ترنرهای قابل ارائه توسط شرکت آریا پرتو عبارتند از:
ترنر پشت تراکتوری
ترنر خودرو

حتما اعلام کنید از طریق سایت کرج آگهی آشنا شده‌اید.